ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจคืออะไร

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ราคาถูก

ประกันภัยรถยนต์คือการที่บริษัทประกันภัยถ่ายโอนความเสี่ยงจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถยนต์และผู้ขับขี่จากเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่นั้นมาเป็นของตัวบริษัทประกันเอง โดยผู้ขับขี่ เจ้าของรถ หรือที่เรามักเรียกว่าผู้เอาประกันนั้นก็จะมีหน้าที่ในการชำระค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน และหากเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทประกันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบหรือชดใช้ค่าสินไหมให้กับผู้เอาประกัน โดยในการทำประกันรถยนต์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ และประกันรถยนต์ภาคบังคับ โดยในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจกัน ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นคือการทำประกันรถยนต์ตามความประสงค์หรือความต้องการของผู้ขับขี่ซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้ไม่ผิดกฎหมายใดใด  

ประเภทของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันประเภทนี้จะดูแลครอบคลุมทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ ซึ่งจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการที่รถยนต์สูญหายหรือรถยนต์ไฟไหม้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าประกันประเภทนี้จะมีราคาสูงที่สุด 
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ประกันประเภทนี้จะต่างกับประเภทแรกเพราะประกันชั้น 2 นั้นคุ้มครองแค่ส่วนของบุคคลที่ 3 คือคู่กรณีและทรัพย์สินบุคคลอื่น แต่ก็ยังคุ้มครองในส่วนการสูญหายและไฟไหม้อยู่  
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 + ประกันประเภทนี้จะคุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถเท่านั้นซึ่งจะคุ้มครองเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เท่านั้น แต่ก็ยังคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายหรือรถยนต์ไฟไหม้และคุ้มครองชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ 
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ประกันประเภทนี้จะคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีเท่านั้น ไม่คุ้มครองกรณีการสูญหายและไฟไหม้แบบประเภท 2 และ 2+ แต่ยังคุ้มครองในส่วนชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ 
  • ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันประเภทนี้จะคุ้มครองมากกว่าแบบ 3 กล่าวคือประกันรถยนต์ชั้น 3 ราคาถูก จะคุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถคือคุ้มครองเฉพาะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถเท่านั้น แต่ประกันภัยรถยนต์ 3+ นั้นจะคุ้มครองในส่วนของรถยนต์สูญหายไฟไหม้ด้วย และยังคุ้มครองชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและบุคคลภายในรถ 

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีหลากหลายประเภทมาก ทั้งนี้ในการเลือกซื้อควรพิจารณาจากการใช้งานและความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันของแต่ละคนเป็นหลัก